ΕΣΠΑ – Έως 70% επιχορήγηση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Στις 11 Ιουλίου ξεκίνησε η δράση του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που αφορά στην αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και συστημάτων αυτοματισμού.

Όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν σε:

  • Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως:
  • Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.
  • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ή/και ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • Εξοπλισμός πληροφορικής (hardware).
  • Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
  • Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ. Η ενίσχυση για επενδυτικές δαπάνες όλων των κατηγοριών για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ανέρχεται στο 65% ενώ  για τις νέες επιχειρήσεις στο 70%.

Η μέγιστη διάρκεια των έργων θα είναι 18 μήνες. Η  περίοδος υποβολής ορίστηκε από 11/7/2019 έως 1/11/2019.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis, με την ένδειξη: «Δράσεις Περιφερειών > ΕΠ “Στερεά Ελλάδα” 2014-2020/ Δράση: Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού».

 

Μη  διστάσετε  να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις καλύτερες λύσεις για την επιχείρησή σας.
Share on facebook
Share on twitter

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει ότι θα έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.