Εγγραφείτε στο Prosvasis Go, συμπληρώνοντας τη φόρμα που ακολουθεί.

Εάν διαθέτετε Κωδικό Λογιστή, παρακαλούμε εισάγετέ τον στο σχετικό πεδίο.

Στο email που θα δηλώσετε, θα λάβετε όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση και χρήση της εφαρμογής.